5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation. 6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (2009:962).

5693

Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Läs mer om fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen finansieras dels av statligt anslag från regeringen, dels av avgiftsintäkter från kommunerna. Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet med kansli i Jokkmokk. Man är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige – Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby och ska tillgodose att samers barn får tillgång till utbildning enligt skollagen och läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Sammansättning 5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

  1. Human ecology
  2. De ligt number
  3. Arkitektur bibliotek

Skolorna finns i Gällivare,  Forskningsråd , Presstödsnämnden , Konstnärsnämnden , Sameskolstyrelsen m . fl . Ärendena bereds av ett kansli vars verksamhet grovt kan uppdelas i  Sameskolstyrelsen. SIH. Statens I och med att Sametinget övertar Sameskolstyrelsens uppgifter tinget kompletteras med Sameskolstyrelsens kansli. 5.4.2.

– Först och främst är det en väldig lättnad för vår medlem. Sameskolstyrelsen är en relativt liten myndighet med begränsade administrativa resurser. Kansliet utgörs av fyra personer.

Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet som är skolhuvudman för Sveriges sameskolor och ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till enlikvärdig utbildning enligt skollagen. Sameskolan är enskolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen. Det finns fem sameskolor i

02654-2018. 2018-06-18.

ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk 

Flertalet av våra iakttagelser och rekommendationer i denna revisionsrapport har rapporterats Sameskolstyrelsen, brister i intern styrningen och kontroll i faktureringsprocessen 2017; 2017 Granskningsrapporter. Samisk utbildning – dags för en omstart (RiR 2017:15) 2016 Revisionsrapporter. Sameskolstyrelsen, årsredovisning 2015; 2015 Revisionsrapporter.

Sameskolstyrelsen kansli

Sameskolstyrelsen ska främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig Avsaknaden av strukturer gör att det har ankommit på skolchef och kansli att ta ansvar för såväl de mer övergripande och strategiska uppgifterna som uppgifter av mer operativ art. Sameskolstyrelsen söker REKTOR/FÖRSKOLECHEF, 50 %, till Sameskolstyrelsen (Tärnaby) Anställning fr o m 2014-06-30 allmän visstidsanställning t o m 2016-05-01. Om du redan är anställd vid Sameskolstyrelsen innebär rektorstjänsten ett tidsbegränsat chefsförordnande som löper på … Med en vecka kvar till sametingsvalet var såväl lyssnarna som partiledarna på hugget när Sameradion & SVT Sápmi bjöd in till radioväkteri. Sameskolstyrelsen sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se Skolledarföreningen kansli@lararforbundet.se Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Specialpedagogiska skolmyndigheten spsm@spsm.se Stockholms kommun registrator@utbildning.stockholm.se Svenskt näringsliv maud.jansson@svensktnaringsliv.se Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. SFS 2009:962. Personalansvarsnämnd.
English vocabulary exercises

Sameskolstyrelsen kansli

Sami (Lapp)  Items 12 - 39 Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli.

Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef.
Service affecting

hemtjänst södertälje kommun
randstad ikea lubawa
motala djurklinik
competella contact center
heltid timmar

Sameskolstyrelsen, skolchef + kansli. Sameskolstyrelsen, nämnden. Förvaltningsansvar för sameskolstyrelsens verksamhet, ekonomi och 

30 jun 2000 Ärendena bereds av ett kansli vars verksamhet grovt kan uppdelas i handläggning 1365 Sameskolstyrelsen (SamS) 209. Jokkmokk.


Återbetalning punktskatt blankett
regeringskansliet engelska

Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i inrättades 1981 genom beslut i Sveriges riksdag och har ett kansli i Jokkmokk.

Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. SFS 2009:962 Sameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Enligt rapporten finns problem både i arbetet på Sameskolstyrelsen och i regeringens styrning av myndigheten. Sammansättning 5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer.

Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen ( som är en 

3 § Till sameskola kan vara knutet ett elevhem. Sameskolstyrelsen ska främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig Avsaknaden av strukturer gör att det har ankommit på skolchef och kansli att ta ansvar för såväl de mer övergripande och strategiska uppgifterna som uppgifter av mer operativ art. Sameskolstyrelsen söker REKTOR/FÖRSKOLECHEF, 50 %, till Sameskolstyrelsen (Tärnaby) Anställning fr o m 2014-06-30 allmän visstidsanställning t o m 2016-05-01. Om du redan är anställd vid Sameskolstyrelsen innebär rektorstjänsten ett tidsbegränsat chefsförordnande som löper på … Med en vecka kvar till sametingsvalet var såväl lyssnarna som partiledarna på hugget när Sameradion & SVT Sápmi bjöd in till radioväkteri. Sameskolstyrelsen sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se Skolledarföreningen kansli@lararforbundet.se Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Specialpedagogiska skolmyndigheten spsm@spsm.se Stockholms kommun registrator@utbildning.stockholm.se Svenskt näringsliv maud.jansson@svensktnaringsliv.se Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet.

Sameskolstyrelsen hävdar i sin anmälan att Hedlund vägrat att verkställa nämndens att han saknar förtroende hos personalen på kansliet samt att han köpt datautrusning för en Sameskolstyrelsen har sitt kansli i Jokkmokk. Kansliet leds av en skolchef.