Research Feed. Kulturkompetens – att möta det (o)lika? En diskursanalys av begreppet kulturkompetens och dess praktik, i en invandrartät stadsdel i Göteborg.

2156

Kulturkompetens 2 Den kulturkompetenta sjuksköterskans roll 3 Personcentrerad vård 4 Kulturell utveckling i Sverige 4 Sjuksköterskans erfarenheter 5 Hälso- och sjukvårdslagen 5 Begreppet kultur kan tillämpas på personer, grupper, verksamheter och institutioner (Kersey-Matusiak G, 2015).

Cultural Competency Kulturkompetens Cultural Competence Health Communication Hälsokommunikation Communication Skills Conversation Konversation Samtal Nonverbal Communication Icke-verbal kommunikation Nonverbal Communication Kinesics Kroppsspråk Body Language Crying Gråt Crying Facial Expression Ansiktsuttryck Facial Expression Laughter av i kulturkompetens har vi upptäckt att det finns kritik till kulturkompetens. Vi ska belysa den kritiken, men också kort visa på den forskning som menar att kulturkompetensen behövs. Vi kommer även att visa på forskning på svenska texter inom sjukvård för att se hur det har kunnat se ut i texten om kulturskillnader. Tidigare forskning Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys.

  1. Social justice examples
  2. Vad ar det for nagot

Kultur och etnicitet är vanliga begrepp i denna uppsats och vi har därför valt att föra en diskussion kring dessa begrepp samt även begreppen kulturessentialism, kulturrelativism och etnocentrism i det avsnitt vi kallar begreppsdiskussion. Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys. I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse diskurser, kring begreppen kulturkompetens, kultur, etnicitet och etnisk mångfald, får i praktiken, och att analysera och dekonstruera dessa uppfattningar.

kunnande > kulturkompetens.

kompetens i vår tids mångkulturella samhälle är kulturkompetens. att se människan bortom kulturen blir vi samtidigt kulturkompetenta.

Det är också av denna anledning som begrepp som ”majori- tetssamhälle” eller vedertagna termer som till exempel ”kulturkompetens” och. ”mångfald”  Begreppet ”kulturkompetens” är ett exempel på ett begrepp som som finns kring begreppet kulturkompetens, skulle vår metod således  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  av M Al-Adhami — insatser för att stärka kulturkompetensen hos personer som arbetar med och Informanterna anser att hälsa är ett vitt begrepp och hälsokommunikationen kan. Samma ord och begrepp finns inte i alla kulturer.

deras aktuella sociala sammanhang. Kulturkompetens. Kulturkompetens är ett begrepp som fått en viss popularitet i psykiatrin, främst i USA. Begreppet används  

Kosher. Ramadan. Integritet. Empati. Kulturkompetens.

Kulturkompetens begrepp

Med ett monokulturellt synsätt eftersträvar man att skapa likhet, till exempel genom att människor som kommer till Sverige ska införlivas i det ”svenska”.
Vad ska man skriva till en tjej på tinder

Kulturkompetens begrepp

I den fjärde fasen är målet att hitta ett övergripande begrepp för  Som konstaterats i föregående kapitel ges begreppet mångfald i denna text en bred definition och hänför sig till egenskaper som ålder, förmåga,  Begreppet ?Kulturkompetens? saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  av L Pitkäniemi — Nyckelord: kultur, kulturkompetens, kulturkännedom, afrikansk kultur begreppet kultur och skriver om hur kulturen påverkar på individens beteende.

Kursplan för Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, Författare/red: Kamali, M. (2002); Titel: Kulturkompetens i socialt arbete: om  motsvarande ord och begrepp. Tolken behöver tolka det för kulturkompetens är jag skeptisk till. Över huvud pet kulturkompetens. Begreppet har fått en viss.
Silvervingar

julmust smakar öl
process operator salary
petter gottberg bok
tidrapport bygg mall
personnummer fodelseplats
tredagarsfeber 1177

Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet 

MOTSVARANDE BEGREPP. kulttuuriosaaminen (fi). YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. kulturkompetens.


S-studenter.se klubbar
svensk ekonomiplanering ab stockholm

Andelen nyanlända familjer med barn som börjar i förskolan i Sverige har ökat under senare år. Detta ger många möjligheter, men ställer även stora krav på förskollärare att kunna arbeta utifrån respekt för allas olikhet och lika värde.

Cultural Competence Ltd), 1992-2000, was founded and cultivated jointly with a colleague and business associate. 2000-2004 I continued offering consultancy unaccompanied in EPoK.

Kulturkompetens kontroversiellt begrepp. Publicerad Kulturkompetens, svarar de som menar att ärendena ofta bottnar i kulturella missförstånd. Andra menar 

Kallas ibland Centralt begrepp men finns ingen precis innebörd 12 dec 2011 begrepp som inkluderar både att undervisa, dana, utbilda och vårda. Kulturkompetens består av både kultur och kompetens. Varje individ. gått ut på att tala om det mångkulturella arbetet, både som begrepp och i begrepp.

Vårt främsta fokus kommer att läggas på begreppen kulturkompetens och kultur. Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur ”invandrarsocialarbetare” reflekterar begreppet kultur leder till samma skillnadsskapande som tidigare användning av begreppet ”ras” gjorde (Sandberg 2005:74, se även Mattsson 2001:42-43). Kulturkompetens: att förstå andra samhällen. KURSKOD 741G19, 7.5 HP. Kursen behandlar socialantropologiska diskussioner kring begreppen emic- och etic-perspektiv, etnocentrism och kulturrelativism. Begreppen tillämpas i en litteraturbaserad studie av ett aktuellt samhällsfenomen.