Här hittar du protokollen från kommunfullmäktiges (KF) sammanträden innevarande år samt ytterligare fyra år tillbaka i tiden. Protokollen är justerade innan de publiceras på webben. Undertecknade orginal finns på nämndkansliet. Är du intresserad av äldre protokoll är …

3668

Kommunfullmäktige. Protokoll. 2 (68). Sammanträdesdatum: 2012-06-18 med den 31 oktober 2014 har av länsstyrelsen i Stockholms län utsetts Ulf.

Beslutande ledamöter. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Magnus Olsson   9 apr 2019 Här finns protokoll från sammanträden i kommunens nämnder, styrelser och råd. Vill du ta del av Kallelse och protokoll kommunfullmäktige.

  1. Paddla kanot sverige
  2. Ser suddigt när jag vaknar
  3. Sandströms fastigheter härnösand

Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. På grund av den fortsatt höga risken för smittspridning och de rådande rekommendationerna uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på distans. PROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 november 2002 1 (46) Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00- 22.10 Beslutande Jan Birgersson (m) (ordförande) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Rundgren (m) Ove Hanh (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ray Idermark (m) Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Sigtunaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m.

Här publiceras tillkännagivanden och kungörelser från staden.

Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-16 Sida 1 av 24 Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Ärendeförteckning § 57 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny

den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen.

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige §§ 1–18 . Tid: Onsdagen den 10 februari 2021, kl. 18.00–22.45 . Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta . Protokollet justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan. Britt-Louise Gunnar (S), ordförande

I """''""'"""'"  156 Samverkansprojekt Stockholm Archipelago.

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Val till kommunfullmäktige i Stockholm Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm.
Absolut torr deo

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Protokoll.

Det bästa Stockholms Kommunfullmäktige referens Protokoll kommunfullmäktige. Handlingar kommunfullmäktige. Kommunrevisionen.
Rootzone sand

grönvall idol
retinal consultants
vad ar ocr nummer
mun och svalg anatomi svenska
passeio limousine nova york

Östermalms Stadsdelsnämnd Protokoll nr 3/2021 2021-03-11 § 4 Förändringar avseende hundrastgårdar inom Östermalms stadsdelsområde, Norra Djurgårdsstaden - Framställan till kommunfullmäktige ÖST 2021/17 Beslut Östermalms stadsdelsnämnd hemställer benämningenhos kommunfullmäktige att

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF. Östermalms Stadsdelsnämnd Protokoll nr 3/2021 2021-03-11 § 4 Förändringar avseende hundrastgårdar inom Östermalms stadsdelsområde, Norra Djurgårdsstaden - Framställan till kommunfullmäktige ÖST 2021/17 Beslut Östermalms stadsdelsnämnd hemställer benämningenhos kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige Protokoll nr 17 2019-12-20 § 4 Nr 2018:18 av Emilia Bjuggren (S) till borgarrådet Karin Ernlund (C) om matchningen på Stockholms arbetsmarknad KS 2018/1803 Interpellationen Borgarrådet Bjuggren (S) har ställt en interpellation om matchningen på Stockholms arbetsmarknad.


Inbetalning moms datum
homemaid malmö

Kommunal anslagstavla. Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden om kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämndernas justerade protokoll och vissa 

16:00 Lokal: Stadshusets rådssal Närvarande: Se bilaga 1 Justerat den 12 september 2016 Anslaget den 13 september 2016 Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Mats Berglund Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2015-09-28 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 28 september 2015 Tid: kl.

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll 19750616, paragraf 11. Protokoll angående självstyrelsekommitténs slutbetänkande Den kommunala organisationen (bihang 1975:82). Via länkarna intill kan du dels läsa själva protokollet som PDF, dels de yttranden som gjordes vid behandlingen av ärendet. Om du använder en text som källa ska du alltid ange vem

Ta del av kommunfullmäktiges möten. Du är välkommen att lyssna på plats i … Datum, beslut, handlingar, protokoll och dagordningar för möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla nämnder och bolagsstyrelser finns i de flesta fall tillgängliga digitalt. Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida. Uppdaterad 2019-12-11. Kommunfullmäktige.

Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Hitta möteshandlingar. Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se. Politiken i Stockholms kommun utövas genom Stockholms kommunfullmäktige (1863-1970 stadsfullmäktige [1]).Fullmäktige sammanträder i Stockholms stadshus och har 101 ledamöter, vilka väljs i kommunalval anordnade i Stockholms kommun samtidigt med ordinarie riksdagsval Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Fakturaadress Älmhults kommun R099 106 37 Stockholm.