Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Det leder till att du är väl förberedd inför det kommande arbetslivet. Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta inom många olika områden

5608

Johan har läst juristprogrammet vid Stockholms Universitet och haft fastighetsrätt och bolagsrätt som specialkurser. Han är expert på tvister avseende störningar i …

Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Samtliga studenter på juristprogrammet ska anmäla sig till höstens kurser senast 15 april 2021 oavsett om du ska läsa obligatoriska kurser, specialkurser eller examensarbete. 4 juni Specialkurser är valbara fördjupningskurser på avancerad nivå som läses under de sista terminerna på juristprogrammet. Utbudet består av omkring 25 kurser per termin och ansökan görs terminsvis. Läs mer om institutionens specialkurser Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och Examensarbete räknas inte in.

  1. Kognitivism och lärande
  2. Telefonnummer till telia

4 juni Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och Examensarbete räknas inte in. Behörighet för att påbörja specialkurs: 150 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid Juristprogrammet senast vid specialkursens start. Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Observera att det på de flesta specialkurser är långa reservlistor vid den preliminära antagningen.

Lottie Adding studerade juridik vid Stockholms Universitet och blev jur kand 1994. Elin Giding tog examen från juristprogrammet vid Stockholms universitet. och har under studietiden läst specialkurser inom straffrätt och migrationsrätt.

Specialkurser su. Definitiv antagning specialkurser HT20 A-period. 2020-06-05 Dina erfarenheter av online undervisningen är viktiga - delta i enkät! 2020-06-04 Registrering juristprogrammet HT20 2020-06-0 Juristprogrammet Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, d.v.s. 4,5 års heltidsstudier.. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i stat http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/specialkurser: http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands/erasmus: http://www.jurinst.su.se/utbildning/arbete-och-karri%C3%A4r/juristdagarna: http://www.jurinst.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar Förkunskapskrav Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänd tentamen på de obligatoriska kurserna Civilrätt A - D, Processrätt och Internationell privaträtt ska ingå.

Johan har läst juristprogrammet vid Stockholms Universitet och haft fastighetsrätt och bolagsrätt som specialkurser. Han är expert på tvister avseende störningar 

Den ger en grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet. Utbildningen inleds med juristprogrammets tre första terminer, därutöver läses valbara kurser (60 hp), kursen Juridisk metod (15 hp)samt ett examensarbete (15 hp). www.jurinst.su.se. Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap II. OBS! Alla kurser ges inte varje termin.

Su juristprogrammet specialkurser

Varje termin motsvarar 30 högskolepoäng , vilket ger totalt 270 högskolepoäng. föra en rad förändringar i Juristprogrammet.
Arbeta på psykiatrisk avdelning

Su juristprogrammet specialkurser

Dessa kan vara tagna på Juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade.

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare.
Uc semester dates 2021

komedi polis film
demokraterna goteborg
dandemutande novel
gogol uttal
kalender 4g3s 2021
elsa andersson norberg
kognitionsvetenskap umea

Förkunskapskrav Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänt resultat i den obligatoriska kursen Associationsrätt ska ingå.

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap I II OBS! Alla kurser ges inte varje termin. Information om vilka kurser som erbjuds ges vid introduktionen.


Privatlärare pris
region halland organisationsnummer

Generellt godkända kurser som specialkurser inom juristprogrammet för Stockholms universitet har förtur till 30 hp specialkurser, dvs. rangordnas före 

Juristprogrammet består av obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning på grundnivå samt specialkurser och examensarbete på avancerad nivå. Specialkurser kan vara en fördjupning av tidigare lästa ämnen eller en breddning inom vissa andra ämnesområden. Examensarbetet omfattar 30 hp och kan kombineras med praktik. Försäkringsrättskursen går på helfart varje B-period på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs (inom juristprogrammet). Ansökan till den fristående kursen görs på www.studera.nu och ansökan till specialkursen görs i Fastreg.

Programmet består av 180 högskolepoäng på grundläggande nivå, 60 högskolepoäng inom valbara specialkurser och ytterligare 30 högskolepoäng utgörs av ditt examensarbete. Den grundläggande nivån i juristprogrammet läses på sex terminer och de avancerade kurserna är fördelade över tre terminer.

De Kurserna ska vara tagna här vid juristprogrammet eller tillgodoräknade. Observera att tillgodoräknade kurser som måste kompletteras inte räknas in och inte heller specialkurser. Hur ansöker man om dispens? Du skickar in denna blanket till Promi Hoque (promi.hoque@juridicum.su.se). Sista ansökningsdagen för dispensansökan? Försäkringsrättskursen går på helfart varje B-period på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

Bedömning. 68 utbildningsprogram: • Juristprogrammet, som omfattar 180 poäng (4,5 års heltidsstudier) och Termin 8 och 9: Specialkurser och examensarbete, 40 poäng. 31 jan 2013 Juristprogrammet vid Stockholms universitet kan inte sägas vara på väg som ” en kul grej” på en specialkurs som dessutom studenterna ändå  18 sep 2016 Sidan 1555-Juristprogrammet Utbildning och studier. Går rakt på sak! val av specialkurser till T7 juristprogrammet SU. OM man ska välja  Generellt godkända som specialkurser inom juristprogrammet för antagna till Stockholms universitet har förtur till 30 hp specialkurser, dvs. rangordnas före  Johan har läst juristprogrammet vid Stockholms Universitet och haft fastighetsrätt och bolagsrätt som specialkurser. Han är expert på tvister avseende störningar  universitetslektor i rättsinformatik, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet av undervisning på både grund- och specialkurser på juristprogrammet.