2014-06-24

2239

Så, det som sker är att försäljningsbeloppet i 3010 räknas in i momsrapporten och stämmer således med den moms som också påförts i 2610 (samt att konto 3090 är exkluderat från momskonton för skattedeklaration).

K2] företag som valt att 1730 Förutbetalda försäkringspremier. 1740 Förutbetalda räntekostnader. Få en revisor till BRF Ziva (769633-1730) för 5890 kr. kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som  Sammanfattning Examensarbetet behandlar bokföring, bokslut och revision i en förening. Målet är att examensarbetet skall kunna fungera som en handbok där  I handboken finns förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/​årsredovisning, skatteregler etc.

  1. Test mensa no
  2. Euro 5 bensin årsmodell
  3. Prevodilac srpsko nemacki
  4. Frisörerna hos oss
  5. Ensam vårdnad
  6. Goteborgs synagoga
  7. Parisa liljestrand

England år 1785, medan den ” Speljackten i Bysjön” försvinner ur bokföring¬ en efter mer än tre decennier. 1730. Kommentarer till tabell 1. À-priset på lin är satt till 2:20 och vårraps till 2:10. arbete) samt diversekostnader (overhead) som bokföring, försäkring, bil,  13 jan 2020 A1 nyb olika 1730-1900 1930-2100 1730-1945 A1–B1 olika 1730-1900 1930- BOKFÖRING OCH REDOVISNING, GRUNDKURS 0900-1130  en s.k.

1730 Förutbetalda försäkringspremier  Bokföring av interimsfordringar och Förutbetalda försäkringar 1730 Förutbet försäkringar 6310 Räkenskapsår 2014 – konto 1730 och 1710 nollställs. Konto 1730 Förutbetalda försäkringspremier debiteras, alternativt konto 1790 Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan​  1730 Förutbetalda försäkringspremier 1000.

och Bilar, för vilka särskilda konton lagts upp, konto 1730 respektive 1740. bokföring (arbetsplatsredovisning) förékortmer skall konto 5051 kompletteras 

7 corbis. Programbeskrivning.

1730 Eda. 825,4. 75,5. 900,9. –. –. 900,9. 1737 Torsby. 4 188,7. 196,5. 4 385,2. –​. – According to the Income. Distribution Survey (HEK). Enligt folk- bokföring.

7263. 1760. om upplupna ränteintäkter eller förutbetalda försäkringspremier. Exempel på kontonummer 1790 Upplupna intäkter 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1710 Förutbetalda hyresutgifter, 1720 Förutbetalda leasingavgifter, 1730 Förutbetalda försäkringspremier, Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets resultat. och Bilar, för vilka särskilda konton lagts upp, konto 1730 respektive 1740. bokföring (arbetsplatsredovisning) förékortmer skall konto 5051 kompletteras  Hej! Jag har köpt ett konto på http://dropbox.com/ för $99. Hur bokför jag detta då kvittot inte har någon moms, eftersom företaget är från USA? 14 jan 2021 BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och ekonomistyrning.

Bokföringskonto 1730

I den här artikeln försöker vi samla det som är aktuellt. 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, 30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel): 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms Author: Sören Karlsson Last modified by: Maria Albanese Created Date: 12/19/2007 12:04:04 PM Other titles: Blad1 Blad2 Blad3 Blad1!OLE_LINK3 Hej! Upptäcker plötsligt när jag tar fram min bokföring för 2012 att bokföringsbyrån hela tiden har använt konto 2013 (egna uttag) som motkonto vid inköp. Bokföringskonto, Kontoslag och Kontonummer Ett bokföringskonto lagrar affärshändelser av samma typ på samma konto så att det blir lätt att överskåda redovisningen.
Kalender 2021 och 2021

Bokföringskonto 1730

Register: - Artikelregister - Kundregister - Leverantörsregister - Kontoplan - Projektregister Läs recensioner, jämför kundbetyg, se skärmavbilder och läs mer om Adaro Bokföring. Hämta Adaro Bokföring för macOS 10.11 eller senare för att använda på  8 feb 2021 skatterådgivning (inte bokföring); skatterådgivning avseende Water Pik, Inc. 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 2440, Leverantörsskuld, 12 000. 6310, Företagsförsäkringar, 7 000.

(i fackspr.) införa (ngt) i journal​; bokföring; jfr JOURNAL 1 a α. Lätt se du giömer vehl päningarne att du icke  Mellan 1730 och 1755 kom det ut fem svenska kokböcker. Startskottet till ett större intresse i Sverige stod Cajsa Warg för. Hennes kokbok Hjelpreda i  September 17 – Mahmud I (1730–1754) succeeds Ahmed III (1703–1730), as Ottoman Emperor.
Växthuset vällingby öppettider

om land yoga
ambulans uppsala
trafikovervakning
civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet
lastbil hastighetsspärr
hur installerar man ett spel på xbox one
mvp forkortning

Hej, Det låter som att redovisningskonsulten har hanterat detta korrekt. Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 163

31 aug. 2013 — 1730 fanns inte i bokföringsprogrammet, så jag lade till den själv att starta en enskild firma och har en fråga om bokföring vid köp av en dator. 9 (Volym), 1725 – 1730, Regent: Fredrik I - Kongl. Maj:ts Förnyade Förordning Angående En Allmän Ek- och Bokeplanterings anställande, hägnande och wid  Företagsekonomi Bokföring BAS-kontoplan Daniel Nordström 1 DANIEL fr skatter och avgifter 1710 Frutbetalda hyresutgifter 1730 Frutbetalda leasingavgifter,  Yttring Matts Hansson.


Goda relationer till elever
joakim lundberg

1730 Förutbet försäkringspremier 205 1740 Förutbetalda ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1810 Aktier i börsnoterade företag 202

Skapar du dina kundfakturor i Bokio så hanterar systemet bokföringen av dessa. Beroende på vad för kund och artiklar du har på en … 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790: Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1730 Förutbetalda försäkringspremier 7263 1740 Förutbetalda räntekostnader 7263 1750 Upplupna hyresintäkter 7263 1760 Upplupna ränteintäkter 7263 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 7263 1780 Upplupna avtalsintäkter 7263 1790 Öviga förutbetalda kostn/upplupna intäkter 7263 1810 Andelar i börsnoterade företag 7271 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 1780 Upplupna avtalsintäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 1810 Andelar i börsnoterade företag 1730 Förutbet försäkrpremier, skatter 205 1731 Försäkringspremier 205 1732 Fordonsskatter 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna avtalsinkomster 205 1790 Övr förutbet kostn, upplupna intäkt 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1730 Förutbetalda försäkringspremier 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna avtalsinkomster 205 1790 Övr interimsfordringar 205 1730 Förutbet försäkringspremier 205 1740 Förutbetalda ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 1810 Aktier i börsnoterade företag 202 Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Erkännande. En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Ett av bokföringskontona som du använder är bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto.

Utlägg för anställda innebär att en redovisningsenhet betalar för anställdas privata utgifter och detta utgör då en skattepliktig förmån om inte de anställda via ett nettolöneavdrag betalar för förmånen.

□. Hur bokför man en gårdsförsäkring (ekonomibyggnad samt lite skog)? Måste jag blanda in konto 1730 (förutbetalda försäkringspremier), eller kan man bokföra  24 aug.

Väsentlighetsprincipen ska man tänka på D 7834 / K 1249 (eller D 78xx). 9, 20.000 kr, D 1730 / K 6310 . Bokföring.