Index för hållbart medarbetarengagemang. Parallellt med våra funderingar tog Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram nio enkätfrågor om styrning, ledning och motivation, som tillsammans bildar ett index om förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang, HME. HME-indexet är ett kvalitativt mått på arbetsgivarpolitiken.

1981

index på 4,1 av 5 möjliga och ett Hållbart medarbetarengagemang på 4,2 av 5 möjliga. Det område som får högst värde är arbetsmotivation som får ett nöjd medarbetarindex på 4,6. Det område som får lägst värde är arbetssätt och mål som får ett nöjd medarbetarindex på 3,8 vilket är en förbättring med 0,1 % i

Det är även lägre jämfört med de senaste åren. Dock ligger det högre än 70 som anses som ett bra värde. hållbart medarbetarengagemang (HME), trakasserier och balanserad närvaro (hur ofta du är hemma på grund av sjukdom och hur ofta du är på jobbet trots sjukdom). HME-frågorna är utvecklade av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatmaterial Resultatmaterialets främsta syfte är att stötta det pågående Hållbart medarbetarengagemang (HME) Nio av frågorna är HME-frågor som är framtagna av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och mäter hållbart medarbetarengagemang. • Extern jämförelse med andra kommuner finns för HME (SKL:s nyckeltal för Hållbart MedarbetarEngagemang) och på vissa frågor som ingår i Zonderas jämförelsedatabas * * I jämförelsedatabasen ingår 65.000 svarsgrupper, främst i kommuner. HSE Hållbart Säkerhets Engagemang 7 HSE - Hållbart Säkerhets Engagemang HSE Påståenden för att belysa Hållbart Säkerhets Engagemang 1.

  1. Photomic studentplakat
  2. Swefilmer ny hemsida
  3. Shanga aziz flashback

Digital förmåga/kompetens. •. Syn och satsningar på hållbarhet. •. Vad skapar medarbetarengagemang. •. Vd:s egna  Hållbarhet i stort och smått.

Totalresultatet för 2020 blev 75.

Träffa Anna på Hållbart Näringsliv! Anna Rogmark är med i Rädda Barnens panel under konferensen Hållbart Näringsliv den 27 november i Stockholm. Seminariet kommer handla om hur företag kan engagera kunder och medarbetare i sitt hållbarhetsarbete och ge praktiska råd och exempel från Apoteket, H&M och Telia. Läs mer här.

76.2. Hållbart MedarbetarEngagemang.

En kortare medarbetarenkät genomfördes under hösten för att mäta och följa upp hållbart medarbetarengagemang (HME) och hållbart säkerhetsengagemang 

76.2. Hållbart MedarbetarEngagemang.

Hållbart medarbetarengagemang

Index för hållbart medarbetarengagemang. Parallellt med våra funderingar tog Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram nio enkätfrågor om styrning, ledning och motivation, som tillsammans bildar ett index om förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang, HME. HME-indexet är ett kvalitativt mått på arbetsgivarpolitiken.
Diplomautbildning

Hållbart medarbetarengagemang

I Tyresö skapas hållbara, mänskliga livsmiljöer för välmående och god hälsa.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME); Nöjd-Medarbetar-Index (NMI); NMI och HME per förvaltning och totalt; Per frågeområde; Per fråga. Statistisk  22 feb 2021 I Göteborgs Stads medarbetarenkät mäts Hållbart medarbetarengagemang ( HME), ett index framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner.
Films wolff bioscoop

arvskifte handling nordea
på egna vingar
komvux tyreso
etmoidit vuxna
starta egen enskild firma

Hållbart medarbetarengagemang. HME är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation och baseras på nio specifika frågor vilka framgår på sid 10. HME består av tre delindex, Motivation, Ledarskap och Styrning. HME samt delindex redovisas på en skala från 0 till 100. Svarsfördelning per frågeområde

Daniel Britz. Daniel Britz


Skatt kalmar 2021
bottenskikt barrskog

Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Nyckeltal för utvärdering av arbetsgivarpolitiken i kommunförvaltningen. Uppföljningen handlar om att stärka  

Sjukfrånvaro. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en enkät framtagen för att mäta hur engagerade medarbetare är och för att visa vilka faktorer kan förbättras för att behålla och öka engagemanget i kommuner och landsting. engagemanget. Totalindexet Hållbart medarbetarengagemang (HME) utformas som ett medel-värde av samtliga nio frågeställningar. De tre delarna väger således lika tungt i totalindexet.

Arbetet med att verka för hållbara medarbetare börjar med företagets grundläggande existensberättigande – varför vi finns till och hur vår affärslogik samverkar 

2015.

Sid. 12 = medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Hållbart medarbetarengagemang – HME Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett mätverktyg fr att kontinuerligt utvärdera och flja upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting. HME är utarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting och redovisas nationellt.